TOOLS VOOR LOKAAL BELEID

Ecobouwers Groene Warmte tool

De Ecobouwers Groene Warmte tool biedt je, op basis van een beknopte vragenlijst, een overzicht van groene verwarmingstechnieken die waarschijnlijk geschikt zijn voor jouw woning. De uitslag is niet volledig, noch op maat.

Individueel advies inwinnen is ook na het doorlopen van de tool nog steeds een goed idee. Per techniek vind je ook een uitgebreide informatiefiche.

Warmtekaarten
Energiekansenkaart Vlaams-Brabant & Eindrapport          
Warmtekaart Vlaanderen (Geopunt)
Pan-European Thermal Atlas 4.3
(Heat Roadmap Europe)

Ruimtelijke instrumenten

Stedenbouwkundige verordening centrale stookplaats
voorbeeld Stad Roeselare (Word-tekst)

Leidraad warmtenetten

Warmtenetwerk Vlaanderen heeft samen met het Strategisch project Energielandschappen Oost-Vlaanderen en het Interreg-project COBEN een leidraad warmtenetten voor lokale besturen uitgewerkt.

Inspiratienota voor lokale besturen

Bond Beter Leefmilieu heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een inspirerende visienota gemaakt.