STUDIES DUURZAME WARMTE

Studie vergroening warmtevoorziening huishoudens

De Bond Beter Leefmilieu heeft in oktober 2017 een strategische studie gepubliceerd over de verduurzaming van onze warmtevoorziening. De studie analyseert de huidige situatie en de gewenste evolutie naar duurzaamheid. Ze presenteert 11 beleidsmaatregelen voor een warmtevoorziening zonder stookolie of aardgas. De belangrijkste conclusie: de Vlaamse overheid moet een groen warmtebeleid uitwerken dat ver vooruitblikt en ook lokale kansen verzilvert.

Zie ook: Samenvatting (persbriefing)